Chongqing

Address: GABBA store, Gate 3, Pavilion D, Longhu Times Tianjie, Daping District, Yuzhong District, Chongqing

Tel. 18996440477

 

 Name: Liying Zhang

 Position: Administer

 

 Name: Hao Zhang 

 Position: Employee

 Name: Dali Zhang

 Position: Employee